TEC16 Power Plant Technology
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่ เทคนิคในการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก กฎหมายและระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่
2. หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่
3. อุปกรณ์หลัก ชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่ของอุปกรณ์นั้นๆ
4. เทคนิคในการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก
5. กฏหมายและระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า
หัวข้อสัมมนา
1. หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่
2. หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่
3. Boiler และเทคนิคการบำรุงรักษา
4. HRSG และเทคนิคการบำรุงรักษา
5. Gas Turbine และเทคนิคการบำรุงรักษา
6. Steam Turbine และเทคนิคการบำรุงรักษา
7. กฏหมายและระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
  • วิศวกรด้านการบำรุงรักษา, หัวหน้างาน
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ทำงานในสาขาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร