MGT03 Maintenance Performance Budgeting
แจกฟรี หนังสือ Reliability Based Maintenance
 
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

งบประมาณจะแม่นยำหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดงานบำรุงรักษาตามแผนได้ประสิทธิผลหรือไม่และมีปริมาณเท่าไร ของงานบำรุงรักษาทั้งหมด หากงานตามแผนมีมากกว่า 80 หรือ 85 เปอร์เซนต์ งบประมาณก็น่าจะเป็นจริงได้ การจัดทำงบประมาณ สามารถทำได้อย่างตรงไปตรงมาโดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของฝ่ายบริหารบริษัท (เป้าหมายรวม–Top Down) ส่วนของระดับบริหารหน่วยงานบำรุงรักษา และส่วนของระดับปฏิบัติงานด้านเทคนิคได้แก่งานวิศวกรรมบำรุงรักษา งานวางแผน และผู้ปฏิบัติงาน บริษัทต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นตัวเลขให้ได้(ชี้เป้า) หัวหน้าบำรุงรักษาต้องเปลี่ยนตัวเลขนั้นให้เป็นกลยุทธ์ และเห็นเป็นตัวเงิน (คิดเงิน) ส่วนระดับทำงานต้องจัดงานทางด้านเทคนิค (คิดงาน) การบริหารงบฯต้องทำรายงานที่เหมาะสม เช่น Maintenance Strategic Report ที่สามารถชี้ได้ว่าสามารถทำได้ตามความต้องการที่แสดงออกทางงบประมาณหรือไม่ ต้องมีการปรับแผนตลอดเวลา การปรับแต่งงานตามแผนต้องอาศัยวิชาการและกระบวนการหลายเรื่องตั้งแต่ RCM, PM Optimization, Risk Based Spare Part Optimization

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณโดยมีเป้าหมาย ทั้งด้านสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษา และผลผลิตของเครื่องจักรเป็นตัวตั้ง

เหมาะสำหรับ
 • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน วิศวกรบำรุงรักษา
หัวข้อสัมมนา
Chapter 10: MAINTENANCE PERFORMANCE BUDGETING
 • Maintenance Performance Budgeting to Support Company Business
 • Introduction to Budgeting
 • Capital Expenses Budget
 • Operating Expenses Budget
 • Full Fixed Cost and Size of Organization
 • Full Fixed Cost Rate
 • Variable Costs
 • Direct Purchase Parts
 • Stock Parts
 • Outsource
 • Maintenance Budgeting according to Company Target
 • Maintenance Budgeting Process
 • Budget set-up Loop, consolidation Loop
 • Importance Point of Consideration of Maintenance Budgeting
 • Consideration of Budgeting Frame Work of Top Down Budgeting
 • Maintenance Strategy follow Business Strategy
 • Details of Maintenance Budgeting steps
 • Sample of Budgeting and reports
 • Budget Consolidation
 • Budget Correction Loop
 • Maintenance Strategic Report and Budgeting
 • Budgeting Proficiency Report
 • Sample of Top 10 or Top 20 items for Budget Adjustment
 • Capital Expenses and Budget
 • “Zero (Plant) Breakdown” at Minimum Cost Budget