BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL

MAINTENANCE THE PROFIT MAKER

บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท

รายละเอียด
ISBN 9789745348073 280 หน้า
ผู้แต่ง วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาดรูปเล่ม 197 x 240 มิลลิเมตร
ความหนา 21 มิลลิเมตร
เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
ชนิดของปก ปกแข็ง
เดือน/ปี ที่พิมพ์ 12/2549
ราคาปก 650.00 บาท
เนื้อหา

งานซ่อมบำรุงเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ตลอดอายุของทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นความจำเป็นจนบางคนเรียกขานว่าเป็นเหมือนปีศาจ (Necessary Evil) ที่สามารถคุกคามผลประกอบการของบริษัทได้ มีผลกระทบ ทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ผลกระทบ ทาง ด้านรายได้ คือ ความไม่พร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต ทำให้บริษัทไม่สามารถจับช่วงเวลานาทีทองของการสร้างรายได้ ถึงจะจับได้ก็ ไม่ได้กำไร เรียกว่า ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ผลกระทบทางด้านรายจ่ายหรือประสิทธิภาพ คือ ต้นทุนทั้งทางตรง และทางอ้อม สูงผิดปกติ การเพิ่มสมรรถนะทางด้าน บำรุงรักษา จึงเป็นความจำเป็นที่จะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างมาก จนเราเรียกบำรุงรักษาได้ว่า เป็นงานสร้างกำไร (Maintenance : The Profit Maker) เพียงแต่เราทำมันอย่างถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงการใช้ทรัพยากร ทางด้านการผลิต ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือผู้วินิจฉัย อุตสาหกรรม ผู้บริหารงานบำรุงรักษา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่วางแผน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการบริษัท มีความเข้าใจในบทบาทของปัจัยที่มัก จะถูกมองข้าม คือ งานบำรุงรักษาว่ามีผลกระทบถึงผลประกอบการของบริษัทได้อย่างไร

สารบัญ
 • 1. ทรัพย์สินและกิจกรรมงานบำรุงรักษา
 • 2. ค่าใช้จ่ายกับรายได้ตลอดอายุของทรัพย์สิน
 • 3. OEE : ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • 4. ระบบบริหารงานบำรุงรักษา
 • 5. การจัดการวัสดุอะไหล่
 • 6. การจ้างเหมางานบำรุงรักษา
 • 7. การบริหารงบประมาณงานบำรุงรักษา
 • 8. ดัชนีสมรรถนะงานบำรุงรักษา
 • 9. แผนแม่บทและกลยุทธ์การบริหารงานบำรุงรักษา
 • 10. ผลกระทบของบำรุงรักษาต่อประสิทธิผลของบริษัท
 • 11. การตรวจสอบ ทบทวน สมรรถนะงานบำรุงรักษา
 • 12. การปรับปรุงสมรรถนะบำรุงรักษา
 • 13. การบริหารการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 • 14. บัญชีสำหรับผู้บริหารงานบำรุงรักษา
 • 15. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 • บรรณานุกรม